CUSY2017-01889.jpg

Class of 2017

Andi Wang

Wa Liu

Zhenheng Li

Xiaochi Zhang

Jingyu Yuan 

Shuncong Gu

Rui Li

Zhaoning Xu

Yingxue Wang

Yuci Ren

Silin Li

Qianyi Qin

Yifu Dong

Yuxiang Zhu 

Yiran Zhang

Siyuan Ren

 

 

 

CUSY2017-01907.jpg

Class of 2018

Qi Xu

Yicong Shen

Dianyu Wang

Simiao Li

Xinyu Guan

Chuhan Zhang

Yupei Guo

Yunming Zhang

Kaifen Wu

Zishi Li

Zhe Hua

Yijiao He

Yinshuo Zhang

CUSY2017-01883.jpg

Class of 2019

Hui Yang

Shuyu Song

Yingzhijie Wang

Yuhao Zhong

Qian Liang

Yuyang Liu

Xiaotian Zhang

Xiaomeng Cheng

Zhirui Guan

Dawn Chen

Chenyu Ma

CUSY2017-01873.jpg

Class of 2020

Luwei Xiong

Bohan Lou

Lisa Zhou

Clark Xie

Yifei Shen

Barkley Dai

Yiyuan Fang

Tony Wong

Jiaxuan Wang

Yuchen Dai

Pengpeng Miao

Yaoling Shen

Zhaochen Tai

Lingyuan Wang

Jingyi Cui

Yichao Cheng

Tony Fu


CUSY Guests from Hong Kong University:

Lixing Liang

Jinshan Hong

Lihua Xiao

Xingzhi Zhou

Jacky Fung